i-Studovna > angličtina > ostatní

Lidské tělo


Vyberte správný překlad

1. face2. palate3. forearm4. index finger5. shin6. buttocks7. rib8. lungs9. bladder10. tissue