i-Studovna > angličtina > ostatní

Letiště - u odbavovací přepážky


Vyberte správný překlad

1. hand luggage


2. overweight


3. boarding cardDoplňte správný tvar
 


4. Put your suitcase _______ the scales, please.


5. Boarding starts at half _______.