i-Studovna > angličtina > ostatní

Letiště - oznámení


Vyberte správný překlad

1. flight crew


2. unattended


3. to proceedDoplňte správný tvar
 


4. Please, _______ not leave _______ bags unattended.


5. _______! Mr Peterson, please _______ to gate 11 immediately.