i-Studovna > němčina > ostatní

Letiště - oznámení


Vyberte správný překlad

1. die Besatzung2. unbeaufsichtigt3. sofort4. sich begeben5. auffordern