i-Studovna > angličtina > ostatní

Koncert


Vyberte správný překlad

1. sold out2. to play3. stage4. musician5. to listen to musicDoplňte správný tvar
 


6. They can improvise really _______ and they're really entertaining.7. _______ you _______ to come?