i-Studovna > angličtina > ostatní

Kempování


Vyberte správný překlad

1. to put up a tent2. torch3. backpack4. to chop wood5. waterproofDoplňte správný tvar
 


6. She won't go _______ if there _______ any showers.7. You can _______ her that there _______ showers.