i-Studovna > angličtina > ostatní

Každodenní aktivity


Vyberte správný překlad

1. to get up


2. to watch


3. oftenDoplňte správný tvar
 


4. At 7:40 I _______ a bus to work.


5. I usually go _______ around midnight.