i-Studovna > němčina > ostatní

Každodenní aktivity


Vyberte správný překlad

1. machen2. gewönlich3. bis4. die Kneipe5. manchmal