i-Studovna > angličtina > ostatní

Jít do kina


Vyberte správný překlad

1. based on2. plot3. to watch4. review5. main characterDoplňte správný tvar
 


6. Okay,  _______ go _______ the cinema.7. It _______ at 6pm at Cinema Art.