i-Studovna > němčina > ostatní

Imigrace (imigrační oddělení)


Vyberte správný překlad

1. die Genehmigung2. die Grenze

hranice


3. der Zollbeamte4. die Zigarre5. der Grund