i-Studovna > angličtina > gramatika

Gerundium

1. definice
2. tvorba
3. použití

1. GERUNDIUM

Je v podstatě tvar slovesa s koncovkou -ing. Navenek se tváří jako podstatné jméno, ale protože jde o sloveso, nemá člen ani množné číslo. Gerundium se proto někdy říká slovesné podstatné jméno ( verbal noun). S gerundiem jste se již jistě seznámili, aniž byste věděli, že se vlastně jedná o gerundium. Zpočátku se s nimi seznamujeme v podobě frází ( I like shopping. - Rád nakupuji. Pozor! Nezaměňujte gerundium s průběhovou formou sloves!2. TVORBA

Gerundium se tedy tvoří velice jednoduše pouhým přidáním koncovky -ing.
Ale pozor! Nezaměňujte gerundium s průběhovou formou sloves! Gerundium a průběhový čas jsou dvě zcela odlišné záležitosti a slovo s koncovkou -ing vytvořené jako gerundium nemá s průběhovým časem nic společného! 
Tím pádem ale lze vytvořit gerundium i u sloves, u kterých průběhový čas běžně nevytváříme, např.: hearing, believing atd.

Flying makes me nervous. Z létání jsem nervózní.
I regret not buying that car. Lituji, že jsem si to auto nekoupil.3. POUŽITÍ

a) gerundium můžeme použít jako podmět věty:

Walking is good for your health. Chození je dobré pro vaše zdraví.
Skiing is fun. Lyžování je zábava.
Giving presents is wonderful. Dávání dárků je úžasné.

b) gerundium může být i na pozici předmětu:

I am tired of working. Už mám toho pracování dost.
I like drinking wine. Ráda piju víno.
I enjoy reading. Baví mě čtení.

c) gerundium může být také součástí složeného předmětu:
I love eating pizza. Strašně rád jím pizzu.

d) a gerundium může být použito také za předložkou:
My sister is good at cooking.      Moje sestra je dobrá ve vaření.
Please, call me after coming home. Prosím zavolej mi, až přijdeš domů.
Instead of learning he watched TV. Místo učení se díval na televizi.


PAMATUJ

Gerundium se také používá u krátkých zákazových cedulí:

NO SMOKING.     ZÁKAZ KOUŘENÍ
NO PARKING. ZÁKAZ PARKOVÁNÍ
NO CROSSING. ZÁKAZ PŘECHÁZENÍ