i-Studovna > angličtina > gramatika

Gerundium (Gerunds)

Gerundium je v podstatě tvar slovesa s koncovkou -ing.

1. Co je to gerundium?
2. Tvorba
3. Použití

4. Příklady