i-Studovna > angličtina > ostatní

Geocaching


Vyberte správný překlad

1. surprise2. to hide3. nickname4. coordinates5. hikingDoplňte správný tvar
 


6. Are you _______ _______ geocaching?7. Helen, my daughter _______ me that you _______ going treasure hunting.