i-Studovna > angličtina > ostatní

Fyzický vzhled


Vyberte správný překlad

1. else


2. bald


3. tallDoplňte správný tvar
 


4. No, I don't _______ so.


5.He _______ glasses and I think he's _______ nice.