i-Studovna > angličtina > zábava

Two Chips

Pretty "corny" - GET IT? :-)