i-Studovna > angličtina > ostatní

Film a televize


Vyberte správný překlad

1.to hate


2. to want


3. fairy tale



Doplňte správný tvar
 


4. There's a new comedy _______ the cinema next week.


5. What _______ films do you like?