i-Studovna > angličtina > ostatní

Dýchací ústrojí


Vyberte správný překlad

1. airways2. diaphragm3. hiccups4. wheezing5. irritating6. suppressed cough7. loss of weight8. chronic lung disease9. shortness of breath10. nasal passages