i-Studovna > angličtina > gramatika

Dny v týdnu, data, měsíce, letopočty

1. definice
2. dny v týdnu
3. letopočty
4. data1. DNY V TÝDNU

Monday   
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle


Pondělí až pátek jsou pracovní dny - weekdays.
Sobota a neděle jsou víkend - weekend.

Názvy dní se používají s předložkou on:

I always visit my mum on Monday.   Vždy v pondělí navštěvují svoji mámu. 
She is going to the dentist on Wednesday.   Ve středu jde k zubaři. 
I never work on Sunday.      V neděli nikdy nepracuji. 

 

Pokud něco děláme pravidelně, pak můžeme předložku on použít i s množným číslem:
I play tennis on Mondays Vždy v pondělí hraji tenis. 
My mum goes to church on Sundays   O nedělích chodí moje máma do kostela. 


ALE 
podstatné jméno weekend  používáme s předložkou at
!

We go to parties at the weekend.      O víkendu chodíme na párty.

 

Dny v týdnu v angličtině píšeme vždy s velkým písmenem, dokonce i v případě, že je použijeme jako přídavné jméno.2. MĚSÍCE

January              
February             
March                
April               
May                
June                    
July                 
August               
September        
October              
November         
December

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
 


S měsíci používáme předložku in. Člen před nimi nikdy nestojí.

in January, in February, ...     v lednu, v únoru, ...3. LETOPOČTY


Letopočty čteme pomocí základních číslovek (cardinal numbers).

Do roku 2000 se letopočet čte jako dvě dvojčíslí:

1618 sixteen-eighteen
1800  eighteen hundred
1987 nineteen eighty-seven 
1994  nineteen ninety-four 

Od roku 2000 čteme letopočty jako obyčejná čísla:

2000 year two thousand
2004 two thousand (and) four nebo twenty-o-four 
2012 two thousand (and) twelve nebo twenty-twelve4. DATA

Abychom dokázali datum správně přečíst, potřebujeme znát řadové číslovky.
Řadové číslovky (ordinal number) používáme k vyjádření pořadí nebo při čtení data:

1st  first  první 
2nd                      second  druhý
3rd third třetí
4th fourth čtvrtý
5th fifth pátý
6th sixth šestý
7th seventh sedmý
8th eight osmý
9th ninth devátý
10th tenth   desátý
11th eleventh jedenáctý
12th twelfth  dvanáctý
13th thirteenth třináctý
14th fourteenth  čtrnáctý
15th fifteenth patnáctý
16th sixteenth šestnáctý
17th seventeenth sedmnáctý
18th eighteenth osmnáctý
19th nineteenth  devaténáctý
20th twenteenth   dvacátý
21st twenty-first  dvacátý první 
22nd twenty-second dvacátý druhý
23rd twenty-third dvacátý třetí
24th twenty-fourth dvacátý čtvrtý
30th thirtieth     třicátý
40th fortieth  čtyřicátý
50th fiftieth padesátý
90th ninetieth   devadesátý

 

100th the (one) hunderth      stý
101st  the (one) hundert and first     stý první 
1000th     the (one) thousandth  tisící 
1,000,000th the (one) milionth         miliontý

Základní pravidlo pro psaní data je: den - měsíc - rok

                                                         
                                                          4th May 2014

                                                          4 / 5 / 2014


Čteme:

1) the fourth of May two thousand fourteen (the + řadová číslovka + of + měsíc + rok)
nebo

2) May the fourth two thousand fourteen (měsíc + the + řadová číslovka + rok)

 

Otázka na datum zní: What’s the date today?


I was born on the 6th October 1985.      Narodila jsem se 6. října 1985. 
My favourite month is August.            Můj oblíbený měsíc je srpen.
My birthday is on the 21st June.          Mám narozeniny 21. června.
American Independence Day is on the 4th July. 

Americký Den nezávislosti je 4. července.PAMATUJ

Ve větě s rokem nebo měsícem bez udání data používáme spojení s předložkou in.

I was born in 1992.    Narodila jsem se roku 1992.
I was born in  March 1992.  Narodila jsem se v březnu roku 1992.

 

ALE:

I was born on March 6, 1992  .     Narodila jsem se 6. března 1992.