i-Studovna > angličtina > gramatika

Dny v týdnu, data, měsíce, letopočty



1. Vyberte správný překlad slova:

čtvrtek



2. Doplňte:

Her birthday party is _______ Friday.



3. Doplňte chybějící dny:

Tuesday, _______, Thursday, Friday, _______



4. Vyberte gramaticky správnou větu:



5. Doplňte:

I was born _______ February.



6. Přeložte letopočet:

1735



7. Vyberte gramaticky spravnou větu:



8. Vyberte gramaticky špatnou větu:



9. Přeložte:

třináctého / třicátého



10. Zvolte správně zapsané datum:

The thirty-first of July nineteen ninenty-seven.



11. Vyberte gramaticky správně zapsané číslo:



12. Doplňte chybějící měsíce:

May, _______, _______, August, September, _______



13. Zvolte správný překlad věty:

24. prosince 2015 je sobota.



14. Doplňte správné předložky:

We will meet them _______ December _______ Monday the 21st.



15. Vyberte správný překlad věty:

Sametová revoluce byla 17. listopadu 1989.