i-Studovna > angličtina > gramatika

Dny v týdnu, data, měsíce, letopočty1. Vyberte správný překlad slova:

čtvrtek2. Doplňte:

Her birthday party is _______ Friday.3. Doplňte chybějící dny:

Tuesday, _______, Thursday, Friday, _______4. Vyberte gramaticky správnou větu:5. Doplňte:

I was born _______ February.6. Přeložte letopočet:

17357. Vyberte gramaticky spravnou větu:8. Vyberte gramaticky špatnou větu:9. Přeložte:

třináctého / třicátého10. Zvolte správně zapsané datum:

The thirty-first of July nineteen ninenty-seven.11. Vyberte gramaticky správně zapsané číslo:12. Doplňte chybějící měsíce:

May, _______, _______, August, September, _______13. Zvolte správný překlad věty:

24. prosince 2015 je sobota.14. Doplňte správné předložky:

We will meet them _______ December _______ Monday the 21st.15. Vyberte správný překlad věty:

Sametová revoluce byla 17. listopadu 1989.