i-Studovna > angličtina > ostatní

Dny, měsíce, datum


Vyberte správný překlad

1. tomorrow


2. yesterday


3. nextDoplňte správný tvar
 


4.  _______'s your birthday?


5. What _______ is _______?