i-Studovna > němčina > ostatní

Dny, měsíce, datum


Vyberte správný překlad

1. gestern2. morgen3. nächste4. der Donnerstag5. der Juli