i-Studovna > angličtina > gramatika

Členy (Articles)

Umět používat členy je velice důležité, protože určují význam podstatného jména.

1. Neurčitý člen A/AN
2. Určitý člen THE
3. Nulový člen
4. Příklady