i-Studovna > němčina > gramatika

Členy

Člen stojí vždy před podstatným jménem a je buď určitý, neurčitý, nebo nulový.

1. Definice
2. Neurčitý člen
3. Určitý člen
4. Nulový člen