i-Studovna

Citoslovce

1. definice
2. co vyjadřují?
3. k citoslovcím také patří…


1. CITOSLOVCE


= je neohebný slovní druh, který vyjadřuje různé nálady a pocity např. radost, údiv, strach, hněv, smutek, bolest
- citoslovce, i když vyjadřuje pocity, nikdy je nepojmenovává
- obvykle nemá žádnou gramatickou souvislost se zbytkem věty
- od ostatních slov se odděluje čárkou (popř. vykřičníkem)2. CO VYJADŘUJÍ?

- často záleží na intonaci s jakou se vyslovují
- také záleží na hlasitosti 

např.:             A! (zlost, nevole)
                       A-a-a! (doměnka)
                       A-a-a! (při hrozbě, např. při přepadení)

a) emoci:

ах
ох
фу
тьфу
бо́же
бо́же мой
сла́ва бо́гу
ура́
увы́

[ach]
[och]
[fu]
[ťfu]
[bóže]
[bóže moj]
[sláva bógu]
[urá]
[uvý]

ach
och
fuj (znechucení)
pfu (ve smyslu: kašla na něco /
někoho)
bože
bože můj
díky bohu
hurá (vítězný pokřik)
ouvej (ve smyslu: bohužel)

О!
А!

[ó]
[á]

O!
A!


a další

Ах, как ты вы́рос! [ach kak ty výras] Ach, jak jsi vyrostl!
Ох, ты что? [och ty što] Och, co blázníš?
Фу, кака́я вонь. [fu kakája voň] Fuj, jaký smrad.
Тьфу на тебя́. [ťfu na tibjá] Kašlu na tebe.
Бо́же, как бежи́т вре́мя. [bóže kak bižýt vrjém'a] Bože, jak utíká čas.
Бо́же мой, я совсе́м забы́ла. [bóže moj ja savsjém zabýla] Bože můj, já jsem úplně zapomněla.
Сла́ва бо́гу, что ты прие́хал. [sláva bogu što ty prijéchal] Díky bohu, že jsi přijel.
Ура́! Мы вы́йграли. [urá my výjgrali] Hurá! Vyhráli jsme.
Ты не пра́вильно отве́тил, увы́. [ty ni práviľna atvjétil uvý] Odpověděl jsi špatně, bohužel.

b) vůli:

вон
стоп
цыц

алло́
кис-кис
цып-цып
ш-ш

[von]
[stop]
[cyc]

[aló]
[kis kis]
[cyp cyp]
[š š]

ven
stop
pst (mluvčí nabádá toho, ke komu promlouvá, aby zmlkl)
hej
čičí (volání na kočku)
puť puť / puta puta
ššš


a další

Вон! [von] Ven!
Хва́тит. Стоп! [chvátit stop] To stačí. Stop!
Де́вочки, цыц. [djévački cyc] Holky, pst.
Алло́, ты меня́ слу́шаешь? [aló ty miňá slúšaiš] Hej, poslouháš mě?
Котё́нок, иди́ сюда́. Кис-кис! [kaťonak idí s'udá kis kis] Kotě, pojď sem. Čičí!
Цып-цып, цыплё́нок. [cyp cyp cypľónak] Puť puť, kuřátko.
Ш-ш! [š š] Ššš!

c) výsledek děje:

бац
стук
бух
трах

[bac]
[stuk]
[bach]
[trach]

bác
ťuk ťuk
buch
prásk


a další

Он вы́пил ви́ски. Бац! [on výpil viski bac] Napil se whisky. Bác.
Слы́шит - стук. [clzšýt stuk] Slyší - ťuk, ťuk.
Бух, его́ пистоле́т вы́стрелил. [buch jivó pistaľét výstrilil] Buch, jeho pistole vystřelila.
Трах, отозва́лось в отве́т. [trach atazválas’ v atvjét] Ozvalo se pak - prásk!


3. K CITOSLOVCÍM TAKÉ PATŘÍ...


imitаce zvuků a hlasů:

мя́у-мя́у
тра-та-та

[mjáu mjáu]
[tra ta ta]

imitace mňoukání kočky
imitace promluvy mluvčího, který mluví rychle a hodně


PAMATUJ

pokud se citoslovce opakuje např.: гав-гав (haf haf) píše přes spojovník