i-Studovna > angličtina > ostatní

Cestování autobusem


Vyberte správný překlad

1. air conditioned


2. cancellation


3. to payDoplňte správný tvar


4. The next bus _______ in 35 minutes.


5. _______ I buy a ticket?