i-Studovna > angličtina > ostatní

Cesta vlakem


Vyberte správný překlad

1. on time


2. return ticket


3. to changeDoplňte správný tvar


4. I _______ like a ticket to Birmingham please.


5. Which platform _______ it leave_______?