i-Studovna > němčina > gramatika

Časování pravidelných sloves

Pokud chceme sloveso použít ve větě, musíme je časovat.

1. Definice
2. Časování
3. Vykání