i-Studovna > angličtina > ostatní

Čas


Vyberte správný překlad

1. a.m.


2. past


3. clockDoplňte správný tvar

4. It's _______(15:15).


5. It's_______ (8:30).