i-Studovna > němčina > ostatní

Čas - test


Vyberte správný překlad

1. der Mittag2. spät3. das Viertel4. die Stunde5. vor