i-Studovna > němčina > gramatika

Budoucí čas

Budoucnost vyjadřujeme buďto použitím sloves v přítomnosti, nebo gramatickou formou budoucího času.

1. Tvorba budoucího času
2. Význam slovesa "werden"
3. Použití budoucího času