i-Studovna > angličtina > ostatní

Autem do Londýna


Vyberte správný překlad

1. on the way2. traffic sign3. driving licence4. to explore5. to get backDoplňte správný tvar
 


6. I _______ _______ flying so we decided to take a car.7. Is it better to _______ a ferry _______ the Eurotunnel?