i-Studovna > angličtina > gramatika

Anglická abeceda

Anglická abeceda (English Alphabet) má, narozdíl od češtiny, pouze 26 písmen.

Protože se v angličtině slova jinak píší a jinak čtou, je znalost anglického hláskování či SPELOVÁNÍ, jednou z nejdůležitějších dovedností.

tab alphabet

PAMATUJ

Právě jste si přečetli jednotlivé „názvy“ písmen, které využijete při tzv. SPELOVÁNÍ.
Ale pozor, v celých slovech pak písmena často znějí jinak!