i-Studovna

 ABECEDA 

 
1. Definice
2. Písmena

1. Abeceda = алфави́т

А а   Б б   В в   Г г   Д д   Е е   Ё ё   Ж ж   З з   И и   Й й   К к   Л л   М м   Н н   О о   П п   Р р   С с   Т т  У у   Ф ф   Х х   Ц ц   Ч ч   Ш ш   Щ щ   ъ    ы    ь   Э э   Ю ю   Я я   


2. Písmena

= která vyypadají stejně jako písmena latinky a vyslovují se stejně


А а 
[а] 

К к [k]

М м [m]

О о [o]   

Т т [t]


кот           [kot]                  kocour

ток           [tok]                  proud

ма́ма        [máma]             máma

мак          [mak]                 mák


А а
  Б б   В в   Г г   Д д   Е е   Ё ё   Ж ж   З з   И и   Й й   К к   Л л   М м   Н н   О о   П п   Р р   С с   Т т   У у   Ф ф   Х х   Ц ц   Ч ч   Ш ш   Щ щ   ъ    ы    ь   Э э   Ю ю   Я я


= která vypadají stejně jako písmena latinky, ale vyslovují se jinak


B в
[v]

E е [je, e] Ё ё [jo, o]

Н н [n]

Р р [r]

С с [s]


нерв
       [něrv]                 nerv

се́вер      [sjévěr]               sever      

вес          [věs]                   váha

рёв          [rjov]                  řev


Се́верное мо́ре.           
[sjévirnaje mórě]            Severní moře.

В ко́смосе темно́.        [v kósmasě timnó]         Ve vesmíru je tma.

Кот на терра́се.           [kot na tirásě]                 Kocour je na terase.

Ма́ма ест торт.            [máma jest tort]              Máma jí dort.

А а
  Б б   В в   Г г   Д д   Е е   Ё ё   Ж ж   З з   И и   Й й   К к   Л л   М м   Н н   О о   П п   Р р   С с   Т т   У у   Ф ф   Х х   Ц ц   Ч ч   Ш ш   Щ щ   ъ    ы    ь   Э э   Ю ю   Я я


= zbývající samohlásky


И и
[i] + Й й [j]

У у [u]

Э э [e]

Ю ю [ju, u]

Я я [ja, a]


икра́
       
[ikrá]                  kaviár

ум            [um]                  um, rozum

э́то          [éta]                   to

я              [ja]                     já


И я.                               
[i ja]                                 I já. / Také já. 

У́тренний и́ней.           [útrěni ínij]                       Ranní jinovatka.

Он юри́ст.                    [on juríst]                        On je právník.

Э́то я́блоко.                 [éta jáblaka]                    To je jablko.

 
А а   Б б   В в   Г г   Д д   Е е   Ё ё   Ж ж   З з   И и   Й й   К к   Л л   М м   Н н   О о   П п   Р р   С с   Т т   У у   Ф ф   Х х   Ц ц   Ч ч   Ш ш   Щ щ   ъ    ы    ь   Э э   Ю ю   Я я


= zbývající souhlásky


Б б
[b]

Ж ж [ž]

П п [p]

Ш ш [š]

жа́ба       [žába]                 žába

ша́пка     [šápka]               čepice


Г г [g]

Д д [d]

З з [z]

Л л [l]

год          [god]                  rok

зал          [zal]                    sál


Ф ф [f]

Х х [ch]

Ц ц [c]

Ч ч [č]

Щ щ [šč]


ча́ща       
[čáša]                houština

цех         [cech]                cech / dílna


Годзи́лла бежи́т по шоссе́.
         [gadzíla bižít pa šasé]         Godzilla běží po dálnici. 

Футбо́л и хокке́й.                          [futból i chakjéj]                  Fotbal a hokej.

Цена́ ча́йника.                               [ciná čájnika]                       Cena konvice.

Ищу́ щенка́.                                   [iščú ščinká]                        Hledám štěně.


А а   Б б   В в   Г г   Д д   Е е   Ё ё   Ж ж   З з   И и   Й й   К к   Л л   М м   Н н   О о   П п   Р р   С с   Т т  У у   Ф ф   Х х   Ц ц   Ч ч   Ш ш   Щ щ  
ъ    ы    ь   Э э   Ю ю   Я я

= zvláštní kategorie písmen


ъ
tvrdý znak                      объе́кт                [abjékt]                  objekt

ы [y]                                   дым                    [dym]                     kouř

ь měkký znak                    гусь                    [gus']                     husa


А а   Б б   В в   Г г   Д д   Е е   Ё ё   Ж ж   З з   И и   Й й   К к   Л л   М м   Н н   О о   П п   Р р   С с   Т т   У у   Ф ф   Х х   Ц ц   Ч ч   Ш ш   Щ щ   ъ    ы    ь   Э э   Ю ю   Я я